Добре дошли, Гост! Вход или безплатна Регистрация


Имам проблеми с изпълнител | възложител

Изпълнителят иска да повиши цената на по-късен етап

Изпълнителят свърши работата си лошо или непълно

Възложителят не иска да ми плати.

Изпълнителят иска да повиши цената на по-късен етап

Ако изпълнителят увеличи цената след приключването на търга без обективни причини и Вие не сте съгласен с това, то не сте длъжен да оставите поръчката на него.
При оценяването на изпълнителя Вие бихте могли да укажете с колко се различава офертната от крайната цена.

Изпълнителят свърши работата си лошо или непълно

Ако сте недоволен от работата на изпълнителя има две стъпки, които бихте могли да предприемете:

1. Възползвайте се от нашата рейтинг система, за да направите публично достояние лошото качество на работата на изпълнителя. Така всички бъдещи възложители ще бъдат предупредени.
2. Предупредете изпълнителя в писмен вид, че ако в 14-дневен срок не отстрани недостатъците, Вие ще предприемете правни действия.

Възложителят не иска да ми плати.

Ако клиент откаже да плати за извършената работа, то тогава важат общите законови разпоредби.

Моля да ни разберете, че не даваме правни консултации. За юридически въпроси, можете да се консултирате с адвокат, ако е необходимо.