Добре дошли, Гост! Вход или безплатна Регистрация


Общи въпроси (възложители)

Как работи hitsdelka.bg?

Как да направя поръчка?

Безплатна ли е услугата за мен?

Как мога да съм сигурен/на, че не плащам твърде много?

Задължително ли трябва да избера някоя оферта?

Трябва ли задължително да избера най-ниската ценова оферта?

За какво най-общо трябва да се внимава?

Какви са моите предимства като възложител?

Може ли бъда едновременно както възложител, така и изпълнител?

Кодекс на поведение - Hitsdelka.bg

Не намирам отговор на моя въпрос?Общи въпроси (изпълнители)

Как работи hitsdelka.bg?

Как мога да спечеля пари с hitsdelka.bg?

Какви са моите разходи? (Изпълнител)

Как мога да увелича броя на спечелените от мен поръчки?

Какви са моите предимства като изпълнител?

Може ли бъда едновременно както възложител, така и изпълнител?

Кой може да се регистрира като изпълнител в Hitsdelka.bg?

Кодекс на поведение - Hitsdelka.bg

Не намирам отговор на моя въпрос?Имам проблеми с изпълнител | възложител

Изпълнителят иска да повиши цената на по-късен етап

Изпълнителят свърши работата си лошо или непълно

Възложителят не иска да ми плати.Въпроси относно регистрация, парола

Не съм получил/а потвърждение за регистрация

Получавам съобщение за грешка при регистрацията

Забравил/а съм си паролата?

Искам да променя личните си данни – имейл, телефонен номер и др.

Не желая да получавам повече уведомителни имейли?Въведени поръчки от възложители

Какво се случва, ако не намеря подходящ изпълнител

Как мога да променя моята поръчка?

Как мога да деактивирам / отменя моята поръчка?

Откога ще започна да получавам оферти?

На кого трябва да дам поръчката за изпълнение?

Как мога да се свържа с определен изпълнител?

Какво се случва след като възложа своята поръчка на изпълнител? (Възложител)

Проблеми с качването на файлове

Корекция на поръчка - добавяне на файл, изтриванеТърсене на поръчки (изпълнители)

Мога ли да изтрия вече подадена от мен оферта?

Трябва ли да дам най-ниската оферта?

Как мога да вляза в контакт с възложителя?

Как мога да увелича броя на спечелените от мен поръчки?

Какво правя, ако поради непълно описание на поръчката не мога да оферирам конкретна цена?

Какво се случва след като ми бъде възложено изпълнението на поръчката?

Мога ли автоматично да бъда информиран по имейл от Hitsdelka.bg за нови поръчки?Възлагане на изпълнението на поръчка

На кого трябва да възложа изпълнението на поръчката?

Какво се случва след като възложа изпълнението на поръчката?

Продължавам да получавам оферти, въпреки че официално съм възложил изпълнението на поръчката си?Кодекс за поведение

Кодекс за поведение

Възложители

Изпълнители

Екип на сайта